Back to Top

Energimätning

Individuell mätning och debitering Energimätare Qundis
Individuell mätning och debitering Energimätare Qundis

Energimätning innebär att man mäter hur mycket energi som förbrukas i värmesystemet, t.ex. genom en radiatorkrets. Man mäter alltså hur mycket värmeenergi som tillförs lägenheten.