Back to Top

Michael Pirosanto

Individuell mätning som är enkel och rättvis!

Miljonprogramsområdet Gårdsten utanför Göteborg har installerat BKAB's mätsystem i samtliga 2980 lägenheter. 

Förorten Gårdsten i Göteborg har i olika sammanhang beskrivits som miljonprogrammets nya ansikte. Förvandlingen av stadsdelen, med starkt inflytande från de boende, har väckt berättigad uppmärksanhet. Stora Samhällsbyggarpriset är bara ett i en rad utmärkelser som företaget fått.

Att hyresgästerna ska kunna påverka sina energikostnader var för Gårdstensbostäder ett naturligt steg i utvecklingen av boendet i stadsdelen. – Vi ville ha ett system som är rättvist och som är enkelt för hyresgästerna att förstå sig på, säger Michael Pirosanto. 

– Ungefär 70 procent av hyresgästerna får tillbaka pengar genom avdrag på hyran. Våra hyresgäster har fått ett mycket större energimedvetande genom individuell mätning, säger Michael Pirosanto och tillägger att satsningen även är en miljöinvestering. 

Tack vare den indivuella mätningen tillsammans med olika vattenbesparande åtgärder, har Gårdstensbostäder minskat vattenförbrukningen med cirka 50 procent.

Gårdstensbostäder