Back to Top

Roger Härngren

Det finns inte mycket som betalar sig så snabbt, konstaterar Roger Härngren på Marks Bostads AB

Marks Bostads AB har som så många andra bostadsföretag anslutna till SABO tecknat ett avtal att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2016. Ett stort steg, troligtvis det största, för att nå målet är att installera ett enkelt och rättvist avräkningssystem. Ett system som innebär att hyresgästerna själva påverkar sina energikostnader och betalar vad de förbrukar i värme och vatten. Marks Bostads AB har hittills installerat BKAB mätsystem i 1025 lägenheter. 

21 graders värme är standard, likaså en viss volym vatten. Förbrukar de mindre blir det avdrag på hyran. Förbrukar de mer kostar det också mer. 

Sedan BKAB installerats har 80 procent fått pengar tillbaka på vattnet och uppemot 60 procent på värmen. Hittills har vattenförbrukningen minskat med mellan 15 och 25 procent. 

- Om något ingår och är gratis då är det på något sätt mer okej att förbruka mer. Betalar man däremot för det så ser hyresgästen vad det kostar och då ändrar de flesta sitt beteende, tror Roger Härngren. Detta är ett rättvist system där de som förbrukar betalar, och de andra sparar pengar.

Marks bostads AB har planer på att installera systemet i ännu fler lägenheter. Det långsiktiga målet är att alla deras lägenheter, drygt 3000, ska få det framöver. 

Marks Bostads AB