Back to Top

Vad kan man spara?

Efter installation av IMD sänks normalt vattenförbrukningen med 25-30 %, energiförbrukningen till uppvärmning med 15-20 % och elförbrukningen med 10-30 %. 

 

 IMD Värme  IMD Kallvatten  IMD Varmvatten  IMD El

Värme
12%

800 kr

 Kallvatten
20%

150 kr

 Varmvatten
20%

500 kr

El
Nätkostnad 

1300 kr

Total besparing 2.750 kr/år

Exempel på besparing för medelstor lägenhet i hus från 80-talet räknat i kr/år.