Back to Top

Var börjar vi?

Funderar ni på att införa IMD hjälper vi gärna till att räkna på nyttan med det. Vi hjälper er att räkna på den förbrukning ni har idag och vad införandet av IMD skulle betyda i förbruknings- och kostnadsbesparingar.

Vi börjar med en kostnadsfri inventering av er fastighet för att sedan lämna en offert och besparingskalkyl. Om det blir aktuellt med en installation kan vi antingen åta oss totalentreprenörsuppdraget och installera mätarna men vi kan också enbart leverera produkterna om det passar er bättre.

När allt är installerat och kvalitetskontrollerat av oss börjar mätningen och därfter debitering direkt på hyresavin.