Back to Top

Varför IMD?

-Ekonomi

-Rättvisa

-Miljö

 

Genom att koppla sin förbrukning till en kostnad skapar man ett incitament att vara mer sparsam både mot plånboken och mot miljön. Sparsamhet leder till lägre boendekostnader för hyresgästen samt en lägre total energiförbrukning vilket medför lägre kostnader för fastighetsägaren. IMD skapar rättvisa då varje hushåll får stå för sin egen energiförbrukning vilket också höjer boendestandarden då man själv är med och påverkar sina kostnader och även kan välja vilken temperatur man vill ha hemma.

Efter installation av IMD ses en klart minskad förbrukning av energi vilket medför minskad belastning på vår miljö.