Back to Top

Elmätning

Om man mäter sin lägenhets el med vårt system slipper varje enskild boende ha ett eget abonnemang vilket medför att nätavgiften försvinner och man betalar bara för den el man faktiskt förbrukar. Om föreningen eller fastighetsägaren gör ett gemensamt avtal där man köper elen till en punkt och sedan fördelar kostnaderna efter förbrukningen på undermätarna.